Whitney Houston ft Cissy Houston – I know him so wel .