Una spada per Lady Oscar – Cristina D’Avena (sigla completa)

Una spada per Lady Oscar – Cristina D’Avena (sigla completa)