The Voidz “initiate” Julian (band name change/album announce)

The Voidz “initiate” Julian (band name change/album announce)