Eros Ramazzotti, Perfetto World Tour, Incontro con la stampa

Eros Ramazzotti, Perfetto World Tour, Incontro con la stampa