Grammy 2015 Lady Gaga e Tony Bennett, Cheek to Cheek